ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ XRF
Φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ (XRF)

horizontal rule

Κεντρική σελίδα
Μέλη/Συνεργασίες
Δραστηριότητες
Δημοσιεύσεις
Bιβλιογραφία
Εξοπλισμός
Συνδέσεις
Αναζήτηση
Συζητήσεις
Στοιχεία για επικοινωνία

Τον τελευταίο καιρό έχει ξεκινήσει μια δραστηριότητα με στόχο την αξιοποίηση της Φασματοσκοπίας Φθορισμού Ακτίνων Χ  (X-Ray Fluorescence  Spectroscopy, XRF) για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Έχοντας αποκτήσει μια αρχική υποδομή και έναν βασικό εξοπλισμό στην φάση αυτήν, προσπαθούμε να οργανώνουμε ένα εργαστήριο και να αποκτήσουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία σε επίπεδο μετρήσεων και εφαρμογών. Πρώτες συνεργασία έχουν ήδη γίνει, συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα στα πλαίσια των προγραμμάτων "Αρχιμήδης II" και PROMET με τα Τμήματα Συντήρησης Εργων Τέχνης και το εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών στο ΤΕΙ Αθήνας.
Η παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπεί στην  προβολή αυτής της δραστηριότητας,  με πρόθεση την προσέλκυση ενδιαφερομένων για συνεργασία. Επίσης απευθυνόμενοι προς σπουδαστές Τμημάτων θέλουμε να παρέχουμε πληροφορίες και υλικά εκπαιδευτικού περιεχομένου που συνδέονται με τη δραστηριότητα του εργαστηρίου μας.

           ΝΕΟ:   Θέματα πτυχιακών εργασιών

Φασματοσκοπία Φθορισμού ακτίνων Χ (
XRF, Spectroscopy):
Βαθμονόμηση πειραματικής διάταξης και αξιολόγηση της ως μη παρεμβατική μέθοδος στην ανάλυση αντικειμένων πολιτισμικού ενδιαφέροντος

για σπουδαστές Ιατρικών Οργάνων, Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Συντηρητών Εργων Τέχνης (κατά μονας ή ομαδικά)

[επιστροφή]

horizontal rule

Κεντρική σελίδα | Μέλη/Συνεργασίες | Δραστηριότητες | Δημοσιεύσεις | Bιβλιογραφία | Εξοπλισμός | Συνδέσεις | Αναζήτηση | Συζητήσεις | Στοιχεία για επικοινωνία

 Εδώ τοποθετούνται οι δηλώσεις για πνευματικά δικαιώματα ή άλλες δηλώσεις ιδιοκτησίας.
Για προβλήματα ή ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την τοποθεσία Web, επικοινωνήστε με [Ηλεκτρονική διεύθυνση έργου].
Τελευταία ενημέρωση: 03/04/13.