Οπτική Φασματοσκοπία

Επάνω
Μέλη/Συνεργασίες
Δραστηριότητες
Δημοσιεύσεις
Bιβλιογραφία
Εξοπλισμός
Συνδέσεις
Αναζήτηση
Συζητήσεις
Στοιχεία για επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη δραστηριότητα,
επικοινωνήστε με:
  Δρ. Ιωάννης Α. Σιανούδης,  επιστημονικός υπεύθυνος
Αν. Καθηγητής Φυσικής

Τμήμα Φυσικής-Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών
Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω
Τηλ.: 210 5385 377 (γρ.), 6972081560 (κιν),
210 5911 442 (fax)

e-mail:
jansian@teiath.gr, jsianoudis@yahoo.gr 

 

O Ιωάννης Σιανούδης, Διπλωματούχος Φυσικός, απέκτησε τον τίτλο του Δόκτορα (Dr.rer.nat.) από το Πανεπιστήμιο της Βρέμης, Γερμανία και είναι σήμερα διδάσκων ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο ΤΕΙ Αθήνας, στο Τμήμα Φυσικής Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών. Στα ερευνητικά του ενδιαφέρονται περιλαμβάνεται εφαρμογές φασματοσκοπικών μεθόδων, όπως ΝΜR, οπτικής φασματοσκοπίας και XRF σε υλικά, πολιτιστικά αντικείμενα και βιολογικά συστήματα. Η επιστημονική του ενασχόληση και το ερευνητικό του ενδιαφέρον επεκτείνεται επίσης σε εκπαιδευτικά θέματα που σχετίζονται με τη διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση της Φυσικής, ιδιαίτερα μέσα από την ανάπτυξη πειραμάτων Φυσικής για προπτυχιακούς φοιτητές που βασίζονται στην χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών.

 

Κεντρική σελίδα | Μέλη/Συνεργασίες | Δραστηριότητες | Δημοσιεύσεις | Bιβλιογραφία | Εξοπλισμός | Συνδέσεις | Αναζήτηση | Συζητήσεις | Στοιχεία για επικοινωνία

 Για προβλήματα ή ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την τοποθεσία Web, επικοινωνήστε με [jansian@teiath.gr]. Τα πνευματικά δικαιώματα που συνδέονται με τις σελίδες και τα υλικά που παρουσιάζονται προστατεύονται και είναι κατοχυρωμένα έναντι κάθε μη σύννομης χρήσης, χωρίς την έγκριση του συγγραφέα.    Τελευταία ενημέρωση: 21/01/08.