Οπτική Φασματοσκοπία

Μέλη/Συνεργασίες
Δραστηριότητες
Δημοσιεύσεις
Bιβλιογραφία
Εξοπλισμός
Συνδέσεις
Αναζήτηση
Συζητήσεις
Στοιχεία για επικοινωνία

 

Το εργαστήριο Οπτικής Φασματοσκοπίας (UV-VIS-NIR) βρίσκεται στην πρώτη φάση της συγκρότησή και λειτουργίας του. Αποστολή του είναι η αξιοποίηση της υφιστάμενης υλικοτεχνικής υποδομής και της αποκτηθείσας εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Προς την κατεύθυνση αυτή καταβάλλεται προσπάθεια να βρεθούν επιπρόσθετοι πόροι αφ' ενός μεν για την διεύρυνση της εργαστηριακής υποδομής σε εξοπλισμό και απαραίτητα αναλώσιμα υλικά, αφ' ετέρου δε για την χρηματοδότηση αμοιβών συνεργατών, μέσα από ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουμε και μέσα από έσοδα από την ανάληψη έργων και διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προς τρίτους, δια μέσου  της επιτροπής ερευνών και τον ειδικό λογαριασμό του ΤΕΙ Αθήνας.
Η υπάρχουσα υποδομή αποκτήθηκε μέσα από διάφορα ερευνητικά προγράμματα εξωτερικής χρηματοδότησης, καθώς και από εθνικούς πόρους
και εσωτερικά κονδύλια του ΤΕΙ Αθήνας.

           ΝΕΟ:   Θέματα πτυχιακών εργασιών

Οπτική Φασματοσκοπία:


α)
«Καταγραφή και αξιολόγηση φασμάτων απορρόφησης στο ορατό και υπεριώδες διαφόρων γυαλιών ηλίου του εμπορίου»
για σπουδαστές Oπτικής (κατά μονας ή ομαδικά)
επίβλεψη: Ιωάννης Σιανούδης (Φυσικής) και Παναγιώτης Δρακόπουλος (Οπτικής)

β)
"Εφαρμογές της φασματοσκοπίας απορρόφησης στη μελέτη του βαθμού προστασίας των αντιηλιακών κρεμών στην επιδερμίδα"
για σπουδαστές Αισθητικής & Κοσμητολογίας (κατά μονας ή ομαδικά)
επίβλεψη: Ιωάννης Σιανούδης, Ελένη Δρακάκη (Φυσικής) ή/και καθηγητές του Τμήματος Αισθητικής & Κοσμητολογίας

γ)
"Οπτική φασματοσκοπια: Καταγραφή και μελέτη φασμάτων ηλιακής ακτινοβολίας"
για σπουδαστές ΤΙΟ, ΤΡΑ, Οπτικής, Ηλεκτρονικής κλπ (κατά μονας ή ομαδικά)
επίβλεψη: Ιωάννης Σιανούδης

δ) "Εκπαιδευτικά πειράματα Φυσικής με χρήση φασματογράφου συνδεδεμένου με PC"
για σπουδαστές ΤΙΟ, ΤΡΑ, Οπτικής, Ηλεκτρονικής κλπ (κατά μονας ή ομαδικά)
επίβλεψη: Ιωάννης Σιανούδης

Κεντρική σελίδα | Μέλη/Συνεργασίες | Δραστηριότητες | Δημοσιεύσεις | Bιβλιογραφία | Εξοπλισμός | Συνδέσεις | Αναζήτηση | Συζητήσεις | Στοιχεία για επικοινωνία

 Για προβλήματα ή ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την τοποθεσία Web, επικοινωνήστε με [jansian@teiath.gr]. Τα πνευματικά δικαιώματα που συνδέονται με τις σελίδες και τα υλικά που παρουσιάζονται προστατεύονται και είναι κατοχυρωμένα έναντι κάθε μη σύννομης χρήσης, χωρίς την έγκριση του συγγραφέα.    Τελευταία ενημέρωση: 21/01/08.