Οπτική Φασματοσκοπία

Επάνω
Μέλη/Συνεργασίες
Δραστηριότητες
Δημοσιεύσεις
Bιβλιογραφία
Εξοπλισμός
Συνδέσεις
Αναζήτηση
Συζητήσεις
Στοιχεία για επικοινωνία


Το εργαστήριο διαθέτει:

bullet

Στην διάθεση του εργαστηρίου βρίσκονται τρια Φασματόμετρα οπτικών ινών στην περιοχή του ορατού (200 - 1000 nm),  της εταιρείας Ocean Optics

bullet

σειρά από απλές οπτικές ίνες και οπτικές ίνες σχήματος διχάλας (bifurcated)

bullet

Πηγές φωτός συνεχούς και γραμμικού φάσματος UV, ορατού και near IR

bullet

σειρά φίλτρων

bullet

Σφαίρες ολοκλήρωσης

Οι μετρήσεις που διεξάγονται περιλαμβάνουν:

bullet

Απορρόφηση και διαπερατότητα φωτός σε υλικά (στερεά και υγρά)

bullet

φωτομετρικές μετρήσεις φασματικής εκπομπής πηγών φωτός

bullet

    -//-  μικρών πηγών φωτός, LED, κλπ

bullet

Ανακλαστότητα επιφανειών

bullet

χρωματομετρικές μετρήσεις αντικειμένων

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεντρική σελίδα | Μέλη/Συνεργασίες | Δραστηριότητες | Δημοσιεύσεις | Bιβλιογραφία | Εξοπλισμός | Συνδέσεις | Αναζήτηση | Συζητήσεις | Στοιχεία για επικοινωνία

 Για προβλήματα ή ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την τοποθεσία Web, επικοινωνήστε με [jansian@teiath.gr]. Τα πνευματικά δικαιώματα που συνδέονται με τις σελίδες και τα υλικά που παρουσιάζονται προστατεύονται και είναι κατοχυρωμένα έναντι κάθε μη σύννομης χρήσης, χωρίς την έγκριση του συγγραφέα.    Τελευταία ενημέρωση: 21/01/08.