Οπτική Φασματοσκοπία

Επάνω
Μέλη/Συνεργασίες
Δραστηριότητες
Δημοσιεύσεις
Bιβλιογραφία
Εξοπλισμός
Συνδέσεις
Αναζήτηση
Συζητήσεις
Στοιχεία για επικοινωνία

          


            Μέλη του εργαστηρίου Οπτικής φασματοσκοπιάς
                  
Τμήμα Φυσικής:

bullet Ιωάννης Σιανούδης
bullet Ελένη Δρακάκη

   Συνεργασίες

ΕΜΠ,  ΣΕΜΦΕ

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας

Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων:

Τμήμα Οπτικής:

Τμήμα Συντήρησης:

Τμήμα Οινολογίας & Ποτών

Κεντρική σελίδα | Μέλη/Συνεργασίες | Δραστηριότητες | Δημοσιεύσεις | Bιβλιογραφία | Εξοπλισμός | Συνδέσεις | Αναζήτηση | Συζητήσεις | Στοιχεία για επικοινωνία

 Για προβλήματα ή ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την τοποθεσία Web, επικοινωνήστε με [jansian@teiath.gr]. Τα πνευματικά δικαιώματα που συνδέονται με τις σελίδες και τα υλικά που παρουσιάζονται προστατεύονται και είναι κατοχυρωμένα έναντι κάθε μη σύννομης χρήσης, χωρίς την έγκριση του συγγραφέα.    Τελευταία ενημέρωση: 21/01/08.