Οπτική Φασματοσκοπία

Επάνω
Μέλη/Συνεργασίες
Δραστηριότητες
Δημοσιεύσεις
Bιβλιογραφία
Εξοπλισμός
Συνδέσεις
Αναζήτηση
Συζητήσεις
Στοιχεία για επικοινωνία

Δημοσιεύσεις:  Εργασίες και Ανακοινώσεις κάθε μορφής

Ενδιαφέροντος Βιοφυσικής
 
bullet

Ελένη Δρακάκη, Ιωάννης Βαλαής, Ιωάννης Α. Σιανούδης, Εφαρμογή της Φασματοσκοπίας διάχυτης ανάκλασης στη διερεύνηση οπτικών χαρακτηριστικών του δερματικού ιστού, 11ο Συνέδριο της Ενωσης Ελληνων Φυσικών, Λάρισα, 30-31 Μαρτίου & 1-2 Απριλίου 2006.

bullet Ιωάννης Α. Σιανούδης, Ελένη Δρακάκη, Ιωάννης Βαλαής,  Μετρήσεις στο δερματικό ιστό με τη μέθοδο της διάχυτης ανακλαστικής φασματοσκοπίας: μια πρώτη προκαταρτική προσέγγιση e-Journal of Science & Technology pp. 43-57, 2005, (web site: http://e-jst.teiath.gr/proto_teuxos.htm) 
bullet I.A. Sianoudis, E. Drakaki, Non invasive and real time analysis of skin pigmentation and cutaneous hemoglobin oxygenation: An experimental and theoretical approach, 71. Jahrestagung der DPG und DPG Frühjahrstagung der Sektion Kondensierte Materie, 26.-30. März 2007, in Regensburg      και

E. Drakaki, I.A. Sianoudis, Non invasive and real time analysis of skin pigmentation and cutaneous hemoglobin oxygenation: An experimental and theoretical approach, DPG Frühjahrstagung des Arbeitskreises Atome, Moleküle, Quantenoptik und Plasmen (AMOP), 19. - 23. März 2007, in Düsseldorf.
bullet E. Drakaki, I.A. Sianoudis, Non invasive and real time analysis of skin pigmentation and cutaneous hemoglobin oxygenation: An experimental and theoretical approach,
bullet E. Drakaki, M. Makropoulou, A. A. Serafetinides, E. Borisova, L. Avramov, J.A. Sianoudis, Optical spectroscopic studies of animal skin used in modelling of human cutaneous tissue, Proc. SPIE Vol. 6604, 66042K, 14th International School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications; Peter A. Atanasov, Tanja N. Dreischuh, Sanka V. Gateva, Lubomir M. Kovachev; Eds. (Mar 2007).
bullet

M. Makropoulou, E. Kaselouris, E. Drakaki, J. A. Sianoudis and A.A. Serafetinides,  A diffusion approximation model of light transport in multilayered skin tissue (2007), European Conference on Biomedical Optics (ECBO) 2007, 17 - 21 June 2007, Munich, Germany


Δημοσιεύσεις Φωσφόρου
 

bullet

"Luminescence Properties of LuYSiO5:Ce, Gd2SiO5:Ce, and CsI:Tl Single Crystal Scintillators under X-Ray Excitation, for Use in Medical Imaging Systems", I. Valais, A. Konstantinidis, D. Nikolopoulos, I. Sianoudis, G. Loudos, N. Giokaris, K. Nikita, D. Cavouras, N. Dimitropoulos, C. Nomicos, G. Panayiotakis, I. Kandarakis, Conf. Rec. of the IEEE NSS-MIC Puerto Rico 2005.

bullet "The effect of crystal thickness and x-ray tube voltage on the light emission properties of CsI:Tl scintillator under x-ray excitation", I. Valais, N. Kalivas, A. Konstantinidis, G. Loudos, N. Sakellios, N. Karakatsanis, K. Nikita, I. Sianoudis,  N. Giokaris ,  D. Cavouras, C. Nomicos, N. Dimitropoulos, G.Panayiotakis, I. Kandarakis, 3rd International Conference on Imaging Technologies in Biomedical Sciences: ITBS2005, Milos Island, Greece, 25-28 September 2005, ( to appear in Nuclear Instruments and Methods A, within 2006).
bullet "Efficiency of Lu2SiO5:Ce (LSO) powder phosphor as X-ray to light converter under mammographic imaging conditions", S. David, C. Michail, I. Valais, D. Nikolopoulos, P. Liaparinos, N. Kalivas, I. Kalatzis, N. Efthimiou, A. Toutountzis, G. Loudos, I. Sianoudis, D. Cavouras, N. Dimitropoulos, C.D. Nomicos, I. Kandarakis and G.S. Panayiotakis, Euromedim 2006, 1st European Conference on Molecular Imaging Technology, Marseille, France, 9-12 May 2006.
bullet "Luminescence Properties of LuYSiO5:Ce, Gd2SiO5:Ce, and CsI:Tl Single Crystal Scintillators under X-Ray Excitation, for Use in Medical Imaging Systems", I. Valais, A. Konstantinidis, D. Nikolopoulos, I. Sianoudis, G. Loudos, N. Giokaris, K. Nikita, D. Cavouras, N. Dimitropoulos, C. Nomicos, G. Panayiotakis, I. Kandarakis, Conf. Rec. of the IEEE NSS-MIC Puerto Rico 2005.
bullet "The effect of crystal thickness and x-ray tube voltage on the light emission properties of CsI:Tl scintillator under x-ray excitation", I. Valais, N. Kalivas, A. Konstantinidis, G. Loudos, N. Sakellios, N. Karakatsanis, K. Nikita, I. Sianoudis,  N. Giokaris ,  D. Cavouras, C. Nomicos, N. Dimitropoulos, G.Panayiotakis, I. Kandarakis, 3rd International Conference on Imaging Technologies in Biomedical Sciences: ITBS2005, Milos Island, Greece, 25-28 September 2005.
bullet "Light emission efficiency and imaging performance of Y 2Al 5O 12: Ce (YAG: Ce) powder screens under diagnostic radiology conditions", D. Cavouras, I. Kandarakis, D. Nikolopoulos, I.Kalatzis, A. Episkopakis, G. Kagadis, N. Kalivas, D. Linardatos, M. Roussou, E. Nirgianaki, D. Margetis, I. Valais, I. Sianoudis, K. Kourkoutas, N. Dimitropoulos, A. Louizi, C. Nomicos, G. Panayiotakis:  Applied Physics B (Lasers and Optics), B 80: 923-933, 2005

 

__________          

  Λήψη του Acrobat Reader (free download) για άνοιγμα των αρχείων PDF: [Get Acrobat Reader]

 

 

 

 

 

Κεντρική σελίδα | Μέλη/Συνεργασίες | Δραστηριότητες | Δημοσιεύσεις | Bιβλιογραφία | Εξοπλισμός | Συνδέσεις | Αναζήτηση | Συζητήσεις | Στοιχεία για επικοινωνία

 Για προβλήματα ή ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την τοποθεσία Web, επικοινωνήστε με [jansian@teiath.gr]. Τα πνευματικά δικαιώματα που συνδέονται με τις σελίδες και τα υλικά που παρουσιάζονται προστατεύονται και είναι κατοχυρωμένα έναντι κάθε μη σύννομης χρήσης, χωρίς την έγκριση του συγγραφέα.    Τελευταία ενημέρωση: 21/01/08.