Τομέας Χημείας

Τελευταία Ανανέωση

28-3-2011

 
main_imag
Καλώς ήρθατε

Ο Τομέας Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών έχει ένα σημαντικό και ταυτόχρονα πολλαπλό ρόλο στην εκπαίδευση των σπουδαστών του Α.Τ.Ε.Ι Αθήνας.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων Χημείας περιλαμβάνει βασικά μαθήματα Γενικής, Ανόργανης, Οργανικής Χημείας και Χημικής Τεχνολογίας.

Τα μαθήματα αυτά αφενός συμπληρώνουν τις γενικές γνώσεις, που έχουν αποκτηθεί στο Λύκειο, ώστε αυτές να φτάσουν σε ένα επίπεδο που αρμόζει σε σπουδαστή τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος, αφετέρου δημιουργούν το κατάλληλο υπόβαθρο γνώσεων, που είναι απαραίτητο για την κατανόηση μαθημάτων ειδικότητας.