Σ.Τ.ΕΦ.

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΧΗΜΕΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
  ΜΓΥ   Α Φούντζουλα Χ.

Περιγραφή του Μαθήματος

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
  ΜΓΥ 6 Ε Λαμπρόπουλος Β.

Περιγραφή του Μαθήματος

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
  ΜΓΥ   ΣΤ Βάττης Δ.

Περιγραφή του Μαθήματος