Τακτικό Προσωπικό

 

ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Καθηγήτρια Εφαρμ.

Τηλ.: 210 5385364
E-mail: chfountz@teiath.gr
Γιώργος Μήτσου

(See CV in English)

Σπουδές:

Πτυχίο Χημείας από το Πανεπιστήμιο Πάτρας (1989).

Μεταπτυχιακή Υπότροφος του Ι.Τ.Ε- Ε.Ι.ΧΗ.Μ.Υ.Θ για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (1992-1996).

Διδάκτωρ Χημείας από το Πανεπιστήμιο Πάτρας (2001).

Εκπαιδευτικό Έργο:

Εργαστηριακή συνεργάτης του Τμήματος Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας από το 2001 έως το 2007. Εργάσθηκε ως Χημικός στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από το 2008 κατέχει θέση Καθηγήτριας Εφαρμογών στο Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας.

Ερευνητικό Έργο:

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα με φορείς όπως το Ίδρυμα Τεχνολογίας- Έρευνας (Γ.Γ.Ε.Τ) και το Πανεπιστήμιο Πατρών αλλά και βιομηχανικές μονάδες (Ελληνικά Πετρέλαια και Μotor Oil Hellas).

Έχει 19 συμμετοχές σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και 12 ερευνητικές εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Είναι επίσης κριτής άρθρων στο Fuel Processing Technology.

Επιστημονικά - Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Περιοχές επιστημονικού ενδιαφέροντος αποτελούν η ετερογενής κατάλυση, τα πορώδη υλικά, ο χαρακτηρισμός επιφανειών, οι διεργασίες πετρελαϊκής βιομηχανίας και οι καταλυτικές τεχνολογίες αντιρρύπανσης.

Δημοσιεύσεις:

http://publicationslist.org/christine.fountzoula

Διδασκόμενα μαθήματα:

Ανόργανη- Οργανική Χημεία
Ανόργανη Χημεία (Εκπαιδευτικό Υλικό)

Οργανική Χημεία (Εκπαιδευτικό Υλικό)

Ασκήσεις - Ερωτήσεις (Εκπαιδευτικό Υλικό)

 

Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και της Ελληνικής Καταλυτικής Εταιρείας.