Τακτικό Προσωπικό

 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Επικ. Καθηγητής (Π.Θ)

Τηλ.:
E-mail: