Τακτικό Προσωπικό

 

ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καθηγητής

Τηλ.: 210 5385329
E-mail: minchr@teiath.gr

Βιογραφικό Σημείωμα