Καλώς ήρθατε

στην ιστοσελίδα των εξ αποστάσεως πειραμάτων Φυσικής του ΤΕΙ Αθήνας. Τα τελευταία χρόνια με τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών web, έχει ξεκινήσει και η δημιουργία εργαστηρίων από απόσταση (RCL). Σ΄αυτά τα εργαστήρια οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν, μέσω του ιντερνέτ, κανονικά πειράματα σε πραγματικό χρόνο, δεδομένου ότι τους παρέχεται ζωντανή εικόνα της πειραματικής διάταξης, διαδραστικό περιβάλον για τον έλεγχο της πειραματικής διαδικασίας, καθώς και τα δεδομένα που προκύπτουν για τη σχετική ανάλυση και αξιολόγηση.