Σ.Ε.Υ.Π.

 

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΦΥΣΙΚΗ Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
ΟΠΤ1012 ΜΓΥ 3+3 6 Α Αραβαντινός Α

Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τον φοιτητή ικανό να κατανοεί τις βασικές έννοιες και αρχές της Κυματικής και Φυσικής Οπτικής και να συσχετίζει αυτές σε καθημερινές πρακτικές στην επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Περιγραφή του Μαθήματος

Ταλαντώσεις, Κύματα, Αρμονικά κύματα, Κυματική θεωρία φωτός, Συμβολή, Περίθλαση (Fresnel και Fraunhofer), Συμφωνία, Πόλωση, Σκέδαση, Ακτινοβολία μέλανος σώματος, Απορρόφηση, Λέιζερ, εξισώσεις Maxwell.

Εργαστήριο

Επίσκεψη στην ιστσελίδα του Εργαστηρίου (εξωτερικό link) >>

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΦΥΣΙΚΗ Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
ΟΠΤ2023 ΜΕΥ 3+2 6 Β Βαμβακάς Ι.

Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τον φοιτητή ικανό να κατανοεί τις βασικές έννοιες και αρχές της Γεωμετρικής Οπτικής καθώς και εφαρμογές της Φυσικής Οπτικής και να συσχετίζει αυτές σε καθημερινές πρακτικές στην επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Περιγραφή του Μαθήματος

Διάδοση φωτός, Αρχή ελάχιστου χρόνου - οπτικού δρόμου, ακτίνες, Ανάκλαση – Κάτοπτρα, Διάθλαση –επίπεδες επιφάνειες- πρίσματα – διασκεδασμός, Ορική γωνία – ολική ανάκλαση, Διάθλαση – σφαιρικές επιφάνειες, Λεπτοί φακοί – εξισώσεις κατασκευαστών φακών - Gauss – Newton, Ισχύς φακών, κλίση, Δημιουργία ειδώλου, εγκάρσια μεγέθυνση, συνδυασμός λεπτών φακών, Φακοί με πάχος - θεμελιώδη σημεία, Πορείες ακτινών, Εισαγωγή στη θεωρία των μητρών. Εκτροπές φακών (Μονοχρωματικές και χρωματικές), Εφαρμογές φυσικής οπτικής (μη ανακλώντα επιστρώματα, συμβολομετρία, Polaroid, ολογραφία).

Εργαστήριο

Επίσκεψη στην ιστσελίδα του Εργαστηρίου (εξωτερικό link) >>

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: LASER & ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
ΟΠΤ9035 ΜΕ 3 (Θ) 5 7ο Σιανούδης Ι.

Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τον φοιτητή ικανό να κατανοεί τις αρχές και χρήση των LASER’s σε καθημερινές πρακτικές στην επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Περιγραφή του Μαθήματος

Γενικές ιδιότητες των LASERS , σύγκριση με συμβατικές πηγές φωτός, Εκπομπή (αυθόρμητη και εξαναγκασμένη) και απορρόφηση ακτινοβολίας Βασικές αρχές λειτουργίας LASERS. Αναστροφή πληθυσμών – ενίσχυση ακτινοβολίας Συντελεστής απολαβής- Τρόποι ταλάντωσης Μέθοδοι διαμόρφωσης δέσμης LASERS Διάκριση σε κατηγορίες, LASERS στερεών, υγρών, αερίων, ημιαγωγών Excimer LASER. Ασφάλεια των LASERS. Ταξινόμηση και εφαρμογές. Ιατρική επίδραση σε ιστούς- τεχνικά στοιχεία Ιατρικών εφαρμογών, LASERS στην οφθαλμολογία και την χειρουργική Εφαρμογές στην Ολογραφία, τεχνικές λήψης ολογραφήματος