Σ.Ε.Υ.Π.

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
  ΜEΥ 2 3 ΣT Σιανούδης Ι.

Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος

Το μάθημα αποβλέπει: α) στη παροχή βασικών γνώσεων φυσικής με εντοπισμένο ενδιαφέρον στα βιολογικά συστήματα, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση και ερμηνεία φυσιολογικών φαινόμενων και διαδικασιών που συμβαίνουν στον άνθρωπο,  β) στη παροχή εξειδικευμένων γνώσεων της φυσικής, επάνω στις οποίες βασίζονται σύγχρονες θεραπευτικές και διαγνωστικές μέθοδοι με εφαρμογές στην Ιατρική και στη Φυσικοθεραπεία    και γ) γενικότερα, στην εξοικείωση του σπουδαστή με την σύγχρονη ιατρική τεχνολογία, στον ορθολογικό τρόπο σκέψης που παρέχει την δυνατότητα εκτίμησης μεγεθών και ποσοτήτων μέσα από απλούς υπολογισμούς που απορρέουν από απλές μετρήσεις και ασκήσεις υπολογισμών.

Περιγραφή του Μαθήματος

1. Βιο-μηχανική: Μύες και δυνάμεις στο ανθρώπινο σώμα. Παραδείγματα εφαρμογών. Ασκήσεις, 2. Φυσική του σκελετού. Δομή, σύσταση και αντοχή των οστών. Μέτρηση οστικών αλάτων του σώματος. 3. Μηχανική των ρευστών. Πίεση στο σώμα. Καρδιαγγειακό σύστημα. Αιμοδυναμική. Ασκήσεις 4. Θερμότητα. Βασικοί νόμοι και εφαρμογές. Ιδιότητες θερμών και ψυχρών. Ασκήσεις 5. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Βασικές αρχές των Laser  (μέρος πρώτο), 6. Αλληλεπίδραση φωτός ιστού. Εφαρμογές των Laser στην  Ιατρική και στην Φυσικοθεραπεία  (μέρος δεύτερο), 7. Ταλαντώσεις και κύματα. Ήχοι και υπέρηχοι. Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές. Ασκήσεις, 8. Ηλεκτρικά σήματα από το σώμα. Βιο-δυναμικά.  Διέγερση νεύρων και μυών. Ηλεκτρική Διαθερμία. Παραδείγματα Εφαρμογών 9. Επίσκεψη στο εργαστήριο Φυσικής. Εκτέλεση και επίδειξη επιλεγμένων πειραμάτων,

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο σπουδαστής μετά το τέλος του μαθήματος θα έχει αποκτήσει γενικές θεωρητικές γνώσεις και τις εφαρμογές που απορρέουν από αυτές σε θέματα Ιατρικής Φυσικής, οι οποίες αποτελούν ένα βασικό υπόβαθρο για σειρά άλλων μαθημάτων της ειδικότητας του, ενώ θα έχει βοηθηθεί στην κατανόηση των σύγχρονων μεθόδων, τεχνολογιών και γενικότερα εφαρμογών που έχουν καθιερωθεί και πρόκειται να εισαχθούν στην φυσικοθεραπευτική πράξη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. Ελληνική

 1. Ι. Σιανούδης, Βιοφυσική: θέματα Ιατρικής Φυσικής, Εκδόσεις Λύχνος, Αθήνα 2008
 2. John R. Cameron, James D. Skofronick, Roderick M. Grant,, Φυσική του Ανθρωπίνου σώματος (ελληνική μετάφραση) Εκδόσεις: Επιστημονικές Εκδόσεις Γ.Κ. Παρισιάνου ΑΕ, Αθήνα 2002
 3. Κ. Ψαράκου κ.α., Ιατρική Φυσική,  τόμος Βος, Εκδόσεις: University Press, Θεσσαλονίκη 1997
 4. Η. Υοung, Πανεπιστημιακή Φυσική, τόμος Α’,  εκδόσεις Παπαζήση. 1994 
 5. X. Προυκάκης, Ιατρική Φυσική (τομοι A',B' και Γ'), Εκδόσεις: Επιστημονικές Εκδόσεις Γ.Κ. Παρισιάνου ΑΕ , Αθήνα 1986
 6. Ε.Κ.Πολυχρονιαδης κ.α., Φυσική,  με εφαρμογές στις βιολογικές  επιστήμες, εκδόσεις Γιαχουδη-Γιαπουλη, Θεσσαλονικη 1988.

B. Ξενόγλωσση

 1. I.W. Richardson, E.B. Neergaard, Physics for Biology and Medicine, Wiley-Interscience, London 1972
 2. Αlan H. Cromer, Physics for the life sciences, McGraw-Hill  Book Co., 1981
 3. Martin Holling, Medical Physics, University of Bath. Macmillan Science, 16-19 Project, 1990
 4. Α F Fercher, Medizinische Physik, Physik für Mediziner, Pharmazeuten und Biologen, Springer Verlag, Wien 1992.
 5. Roland Glaser, Einfuerung in die Biophysik, Gustav Fischer-Verlag, Stuttgard-New York 1976