Σ.Ε.Υ.Π.

 

ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΦΥΣΙΚΗ Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
1.4.3 ΜΓΥ 2 (Θ) 3 Α Σκουρολιάκου Α

Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος

Αναφορά στις γενικές έννοιες και θεωρίες της Φυσικής Επιστήμης και την παρουσίαση των βασικών στοιχείων της ατομικής και πυρηνικής Φυσικής που είναι απαραίτητες για την κατανόηση της φύσης των ιονιζουσών και μη ακτινοβολιών. Βασική ανασκόπηση σχετικών με την Ακτινολογία στοιχείων μαθηματικών όπως άλγεβρας, εκθετικών αριθμών, λογαρίθμων, όρια, παράγωγα, ολοκληρώματα, ρίζες Εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο της ατομικής και πυρηνικής φυσικής με έμφαση σε γνώσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση των εφαρμογών των ακτινοβολιών στην διάγνωση και την θεραπεία.

Περιγραφή του Μαθήματος

Δομή της ύλης. Άτομο, Ατομική θεωρία του Bohr. Περιοδικό σύστημα. Κβαντική θεωρία του φωτός, ιδιότητες των φωτονίων, Δομή του πυρήνα. Φρέαρ και φράγμα δυναμικού. Σταθεροί και Ασταθείς πυρήνες. Ακτινοβολία α, β, γ. Ραδιενέργεια. Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Εφαρμογές ραδιοϊσοτόπων. Σχάση. Επιταχυντές σωματίων. Ανιχνευτές Ακτινοβολίας. Κίνηση. Δυνάμεις. Ενέργεια. Ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο. Ηλεκτρομαγνητισμός. Κίνηση φορτισμένων σωματίων εντός ηλεκτρικού ή μαγνητικού πεδίου. Ηλεκτρικά όργανα. Αγωγιμότητα Ημιαγωγοί. Βασικές ηλεκτρονικές διατάξεις.Θερμότητα, κυματική ήχος και φως. Laser ως πηγή φωτός - ιδιότητες. Φασματοσκοπική ανάλυση. Υδροστατική, πιέσεις ρευστών, υδροδυναμική. Βασική ανασκόπηση στοιχείων άλγεβρας (εκθετικοί αριθμοί, λογάριθμοι ολοκλήρωση). Λυμένα προβλήματα με μονάδες φυσικών μεγεθών