Σ.Γ.Τ.Κ.Σ.

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΦΥΣΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
103Τ3 ΜΓΥ 2+2 4 Α Σιανούδης Ι.

Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος

Το μάθημα αποβλέπει: α) στη παροχή βασικών γνώσεων Γενικής Φυσικής με εντοπισμένο ενδιαφέρον στην Οπτική, β) στη παροχή εκείνων των εξειδικευμένων γνώσεων της φυσικής, επάνω στις οποίες βασίζονται σύγχρονες μέθοδοι με εφαρμογές στην Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών και γ) γενικότερα, στην εξοικείωση του σπουδαστή με την τεχνολογία, τον ορθολογικό τρόπο σκέψης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ειδικότερα μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει το εργαστήριο Φυσικής και έχουν να κάνουν με τον χειρισμό πειραματικών διατάξεων, την εκτίμησης μεγεθών και ποσοτήτων μέσα από απλούς υπολογισμούς που απορρέουν από μετρήσεις καθώς και θεωρητικές ασκήσεις υπολογισμών.

Περιγραφή του Μαθήματος

Εισαγωγή (η φύση και τα χαρακτηριστικά του φωτός) Γεωμετρική οπτική: ανάκλαση φωτός σε επίπεδη και καμπύλη επιφάνεια, κάτοπτρα, σφάλματα κατόπτρων, διάθλαση φωτός (οριακή γωνία, ολική ανάκλαση, διάθλαση από μέσο με παράλληλες επιφάνειες, διάθλαση μέσα από πρίσμα, Φακοί (ειδη φακών, σφάλματα φακών). Φωτομετρία (φωτομετρικά μεγέθη, σημειακών και εκτεταμένων πηγών, φωτιζομένων επιφανειών, ένταση φωτεινής ακτινοβολίας, διατάξεις μέτρησης φωτός) Οπτικά όργανα (o οφθαλμός, ο μεγεθυντικός φακός, το μικροσκόπιο, η φωτογραφική μηχανή) Φωτεινές πηγές (Θερμές και ψυχρές φωτεινές πηγές, Laser) Laser Ι: Αρχές λειτουργίας και ιδιότητες ακτινοβολίας Laser ΙΙ: Εφαρμογές στις Γραφικές Τέχνες (ανάλυση σύνθεσης και κατεργασία-χάραξη επιφανειών, συστήματα απεικόνισης, κλπ) Φασματοσκοπία Φυσική οπτική: συμβολή φωτός, φαινόμενα περίθλασης και πόλωσης.

Εργαστήριο

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Σημαντικά ψηφία – Σφάλματα (Μέση τιμή – Απόλυτο & Σχετικό σφάλμα) – Γραφικές παραστάσεις

 2. ΘΕ - Θεωρητική άσκηση

 3. Μ7 - Μέτρηση γεωμετρικών μεγεθών με χρήση διαστημομέτρου, μικρομέτρου και σφαιρομέτρου

 4. O2 - Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης

 5. O5 - Προσδιορισμός της εστιακής απόστασης φακού

 6. O6 - Σύστημα φακών

 7. O8 - Φωτομετρία Ι: Μέτρηση πολικής κατανομής λαμπτήρα και επιβεβαίωση του νόμου του αντίστροφου τετραγώνου της απόστασης

 8. O9 - Φασματοσκοπία Ι: Βαθμονόμηση φασματοσκοπίου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του

 9. O10 - Πόλωση φωτός: Επιβεβαίωση του νόμου του Malus

 10. O11 - Φωτομετρία ΙΙ: Εξασθένηση φωτός από ανάκλαση και απορρόφηση. Προσδιορισμός του συντελεστή εξασθένησης

 11. Λ1 - LASER: Αρχές λειτουργίας και ιδιότητες ακτινοβολίας

 12. Η2 - Περίθλαση φωτός: Επιβεβαίωση του νόμου του Malus

 13. ΝΟ2 - Μέτρηση της ταχύτητας του φωτός

Επίσκεψη στη σελίδα των Εργαστηρίων για να κατεβάσετε τις Ασκήσεις >>