Σ.Γ.Τ.Κ.Σ.

 

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & Ο/Τ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑΣ & ΗΧΟΥ Ι (ΦΕΗ Ι)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
Ν/Α ΜΓΥ 3+2 5 Α Αραβαντινός Α

Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος

Πρόκειται για μάθημα Γενικής Υποδομής, μικτού χαρακτήρα που σκοπό έχει την παρουσίαση των βασικών αρχών της Οπτικής αλλά και της Ακουστικής. Οι σπουδαστές θα γνωρίσουν σε θεωρητικό αλλά και σε εργαστηριακό επίπεδο τα βασικά φαινόμενα της Γεωμετρικής Οπτικής καθώς και της Ακουστικής.

Περιγραφή του Μαθήματος

Αρχές Οπτικής, Γεωμετρική, Κυματική Οπτική, Στοιχεία Ακουστικής, Φαινόμενα Ανάκλασης – Διάθλασης, Ολική Ανάκλαση, Κάτοπτρα, Πρίσματα (λεπτά), Θέση ελάχιστης εκτροπής. Φακοί – Οπτικά συστήματα (κατόπτρων, φακών), μεγεθύνσεις φωτογραφικών φακών, Σφάλματα φακών, Σύγχρονοι φωτογραφικοί φακοί, Κυματική Φυσική (εγκάρσια, διαμήκη μηχανικά κύματα). Γενικά περί ήχων, ηχητικές πηγές, διάδοση – απορρόφηση ηχητικών κυμάτων.

Εργαστήριο

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Σημαντικά ψηφία – Σφάλματα (Μέση τιμή – Απόλυτο & Σχετικό σφάλμα) – Γραφικές παραστάσεις

 2. ΘΕ - Θεωρητική άσκηση

 3. A2 - Μέτρηση ταχύτητας ήχου

 4. A4 - Πολικό διάγραμμα μεγαφώνου

 5. O2 - Διάθλαση μέσω πρίσματος

 6. O4 - Υπολογισμός f από μεγέθυνση Μ

 7. O5 - Υπολογισμός f από α και β

 8. O6 - Ισχύς συστήματος φακών

 9. O14 - Φωτογραφική μηχανή

 10. O11 - Απορρόφηση φωτός

 11. O13 - Μεγεθυντικός φακός

 12. O15 - Υπολογισμός f κατόπτρου

 13. O1 - Θεωρητική άσκηση οπτικής

Επίσκεψη στη σελίδα των Εργαστηρίων για να κατεβάσετε τις Ασκήσεις >>

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑΣ & ΗΧΟΥ ΙΙ (ΦΕΗ ΙΙ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
Ν/Α ΜΓΥ 2+2 5 Β Αραβαντινός Α

Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος

Πρόκειται για μάθημα Γενικής Υποδομής, μικτού χαρακτήρα. Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία : της φυσιολογίας της ανθρώπινης οράσεως, η ψηφιακή εικόνα, η αναλυτική παρουσίαση της Ακουστικής (βασική θεωρία) όσο και η αναφορά στις αντίστοιχες εξελίξεις της Τεχνολογίας όπως : Ψηφιακός ήχος, δίσκος οπτικής ακτίνας (CD).

Περιγραφή του Μαθήματος

Φυσιολογία Οράσεως, Οπτική αντίληψη, Προοπτική, Αναλογική – Ψηφιακή εικόνα, Φυσιολογική Ακουστική. Ανθρώπινο αυτί, υποκειμενικά χαρακτηριστικά ήχου. Ανάλυση ήχων, υπέρηχοι. Ανθρώπινη φωνή, αρχές ψηφιακού ήχου, καταγραφή, μετάδοση, αναπαραγωγή ήχου, Μαγνητική Οπτική αποθήκευση, Δίσκος Οπτικής ακτίνας (CD) αρχή λειτουργίας.

Εργαστήριο

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Σημαντικά ψηφία – Σφάλματα (Μέση τιμή – Απόλυτο & Σχετικό σφάλμα) – Γραφικές παραστάσεις

 2. Θ - Θεωρητική άσκηση

 3. O16 - Υπολογισμός f από μετατόπιση

 4. O7 - Φάσμα Hg με φράγμα περίθλασης

 5. O8 - Πολική κατανομή φωτοβολίας

 6. O9 - Φασματοσκόπιο

 7. O12 - Σφάλματα φακών

 8. O17 - Υπολογισμός συντελεστή λαμπτήρα πυράκτωσης

 9. ΑP3 - Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

 10. A1 - Μελέτη χαρακτηριστικών ήχου

 11. A3 -Εξασθένηση ήχου

 12. A5 - Ηχητικό φαινόμενο Doppler

 13. O18 - Φωτομετρικές μετρήσεις

Επίσκεψη στη σελίδα των Εργαστηρίων για να κατεβάσετε τις Ασκήσεις >>

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΙΦΩΤ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
Ν/Α ΜΕΥ 3+2 5 Ζ Αραβαντινός Α

Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος

Είναι μάθημα με αποκλειστικό στόχο την ενημέρωση των σπουδαστών σε εξειδικευμένες απεικονιστικές τεχνικές. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος προϋποθέτει συγκεκριμένη οργανολογία αποτελεί όμως απαραίτητο συμπλήρωμα της θεωρίας.

Περιγραφή του Μαθήματος

Στερεοσκοπική φωτογραφία, Φυσική της οπτικής ίνας, Ψηφιοποίηση και μεταφορά εικόνας, Οπτική Ολογραφία (Οπτικές διατάξεις, μονή, διπλή δέσμη), Ολογράμματα (ανακλαστικά, διαπερατά), Φωτομικρογραφία, Αστροφωτογράφιση, Φωτογραφία στο αόρατο (IR, UV), Φωτογραφία Kirlian, Φωτογραφία υψηλής ταχύτητας, Στροβοσκοπική φωτογραφία, Θερμογραφία.

Εργαστήριο

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Γενική ενημέρωση για το εργαστήριο

 2. M11 - Φασματοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσματος

 3. 18 - Φωτομετρικές μετρήσεις και υπολογισμοί

 4. 19A - Πόλωση, πολωτικά φίλτρα. Νόμος του Malus.

 5. 23 - Φως από συσκευή LASER. Χαρακτηριστικά φωτεινής δέσμης. Σύγκριση με συμβατικό φως.

 6. 24 - Μέτρηση μήκους κύματος λ από συμβολή σε αδιαφανές φράγμα.

 7. Μ12 - Οπτικό μικροσκόπιο Olympus CH-2. Τρόποι λειτουργίας, υπολογισμός μεγεθύνσεων σε διαφορετικούς αντικειμενικούς φακούς.

 8. Μ13 - Φωτομικρογραφία, τρόποι σύνδεσης με το οπτικό μικροσκόπιο.

 9. M14 - Τηλεσκόπιο Meade, τρόποι λειτουργίας. Μηχανισμοί σύνδεσης με φωτογραφική μηχανή.

 10. M15 - Αστροφωτογράφηση, επίγειες και ουράνιες παρατηρήσεις με τη χρήση τηλεσκοπίου

 11. M16 - Στερεοσκοπική φωτογράφηση. Επίδειξη στερεοσκοπικών ζευγών.

 12. Μ17 - Ολογραφία. Επίδειξη ολογραμμάτων. Περιγραφή τρόπου λήψης.

Επίσκεψη στη σελίδα των Εργαστηρίων για να κατεβάσετε τις Ασκήσεις >>