Σ.Τ.ΕΦ.

 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΦΥΣΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
EE-1012 ΜΓΥ 4+2 7 Α Κουρκουτάς Κ.

Περιγραφή του Μαθήματος

Μηχανικές και ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις. Κύματα, φαινόμενα συμβολής, στάσιμα κύματα. Ακουστική, φαινόμενο Doppler. Η φύση του φωτός, ανάκλαση, διάθλαση, διασπορά, φωταγωγοί και οπτικές ίνες. Συμβολή, περίθλαση και πόλωση του φωτός. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και φαινόμενο Compton. Στοιχεία κβαντομηχανικής. Στοιχειώδη σωματίδια.

Εργαστήριο

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Σημαντικά ψηφία – Σφάλματα (Μέση τιμή – Απόλυτο & Σχετικό σφάλμα) – Γραφικές παραστάσεις

 2. ΘΕ - Θεωρητική άσκηση

 3. Μ7 - Μέτρηση γεωμετρικών μεγεθών με χρήση διαστημομέτρου, μικρομέτρου και σφαιρομέτρου

 4. Μ2 - Μέτρηση επιτάχυνσης της βαρύτητας - Απλό εκκρεμές

 5. Μ3 - Προσδιορισμός σταθεράς ελατηρίου

 6. ΑΠ1 - Ακτινοβολία γ

 7. Ο2 - Διάθλαση μέσω οπτικού πρίσματος – Υπολογισμός δείκτη διάθλασης

 8. Ο5 - Προσδιορισμος της εστιακής απόστασης f συγκλίνοντα φακού από τις αποστάσεις αντικειμένου και ειδώλου από το φακό

 9. Ο9 - Φασματοσκόπιο

 10. Ο10 - Νόμος του Malus

 11. L1 - Μέτρηση του μήκους κύματος LASER με τη βοήθεια βαθμολογημένου μεταλλικού κανόνα

 12. Ο7 - Μελέτη φάσματος εκπομπής Υδραργύρου

 13. Μ5 - Μελέτη στερεού σώματοςς

Επίσκεψη στη σελίδα των Εργαστηρίων για να κατεβάσετε τις Ασκήσεις >>