Σ.Τ.ΕΦ.

 

ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΦΥΣΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
1203D ΜΓΥ 3+2 5.5 Α Σκουρολιάκου Α

Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος

Η παρουσίαση βασικών αρχών της Φυσικής και η απόκτηση των θεωρητικών βάσεων για την καλύτερη, ευκολότερη κατανόηση και ουσιαστικότερη αφομοίωση άλλων μαθημάτων υποδομής που ακολουθούν.

Περιγραφή του Μαθήματος

Αρχές κινηματικής και δυναμικής .- Έργο, ενέργεια, διατήρηση της ενέργειας. - Κινηματική και δυναμική στερεού σώματος. Έργο, ενέργεια και ισχύς στρεφόμενου σώματος, διατήρηση στροφορμής. - Ταλαντώσεις - Κυμάνσεις, εξίσωση κύματος, ταχύτητα διάδοσης, ενέργεια, ηχητικά κύματα. Εισαγωγή στην Κβαντική Φυσική, ακτινοβολία μέλανος σώματος. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, ακτινοβολία Röntgen, φαινόμενο Compton.

Εργαστήριο

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Σημαντικά ψηφία – Σφάλματα (Μέση τιμή – Απόλυτο & Σχετικό σφάλμα) – Γραφικές παραστάσεις

 2. ΘΕ - Θεωρητική άσκηση

 3. Μ7 - Μέτρηση γεωμετρικών μεγεθών με χρήση διαστημομέτρου, μικρομέτρου και σφαιρομέτρου

 4. Μ2 - Μέτρηση επιτάχυνσης της βαρύτητας - Απλό εκκρεμές

 5. Μ3 - Προσδιορισμός σταθεράς ελατηρίου

 6. Μ4 - Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών

 7. Μ5 - Μελέτη στερεού σώματος

 8. Μ8 - Προσδορισμός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών με τη μέθοδο της πτώσης μικρών σφαιρών

 9. Α2 - Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα

 10. L1 - Το LASER ως πηγή φωτός – Ιδιότητες της δέσμης LASER – Σύγκριση με συμβατικές πηγές φωτός

 11. Θ1 - Προσδιορισμός του συντελεστή γραμμικής διαστολής

 12. Θ2 - Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας

 13. ΑΠ3 - Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

 14. Ο9 - Φασματοσκόπιο

Επίσκεψη στη σελίδα των Εργαστηρίων για να κατεβάσετε τις Ασκήσεις >>