Σ.Τ.ΕΦ.

 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΦΥΣΙΚΗ Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
ΝΑ0102Α02 ΜΓΥ 3+2 6 Α Κουρκουτάς Κ.

Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος

Διανυσματική διατύπωση των φυσικών νόμων. Νόμοι του Νεύτωνα. Δυνάμεις βαρυτικές, ηλεκτρικές, μαγνητικές. Μελέτη της κίνησης σε 1 και 3 διαστάσεις. Συστήματα αναφοράς. Διατήρηση της ορμής. Κρούσεις. Συστήματα με μεταβλητή μάζα. Έργο. Κινητική ενέργεια. Διατηρητικές δυνάμεις. +υναμική ενέργεια. Διατήρηση της ενέργειας. Κίνηση συστημάτων σωματιδίων. Ροπή δύναμης. Στροφορμή. Ροπή αδράνειας. Διατήρηση της στροφορμής. Στοιχεία δυναμικής του στερεού σώματος. Ταλαντώσεις. Αρμονικός ταλαντωτής. Αρμονικός ταλαντωτής με απόσβεση. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Συντονισμός.

Εργαστήριο

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Σημαντικά ψηφία – Σφάλματα (Μέση τιμή – Απόλυτο & Σχετικό σφάλμα) – Γραφικές παραστάσεις

 2. ΘΕ - Θεωρητική άσκηση

 3. Μ7 - Μέτρηση γεωμετρικών μεγεθών με χρήση διαστημομέτρου, μικρομέτρου και σφαιρομέτρου

 4. Μ2 - Μέτρηση επιτάχυνσης της βαρύτητας - Απλό εκκρεμές

 5. Μ3 - Προσδιορισμός σταθεράς ελατηρίου

 6. Μ4 - Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών

 7. Μ5 - Μελέτη στερεού σώματος

 8. Μ8 - Προσδορισμός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών με τη μέθοδο της πτώσης μικρών σφαιρών

 9. Α2 - Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα

 10. Θ1 - Προσδιορισμός του συντελεστή γραμμικής διαστολής

 11. Θ2 - Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας

 12. M1 - Θεωρία ταλαντώσεων

 13. Μ6 - Προσδιορισμός της ταχύτητας άντλησης περιστροφικής αντλίας

Επίσκεψη στη σελίδα των Εργαστηρίων για να κατεβάσετε τις Ασκήσεις >>

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
ΝΑ0202Α08 ΜΓΥ 3+2 6 Β Κουρκουτάς Κ.

Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος

Kύματα. Είδη κυμάτων. Κυματικά φαινόμενα (διάθλαση, ανάκλαση, διασπορά κλπ) Ενταση κύματος. Απορρόφηση κυμάτων. Ηχος. Στάσιμα κύματα. Φαινόμενο Doppler. Εξίσωση κύματος. +ημιουργία και διάδοση κυμάτων σε στερεά και υγρά. Ηλεκτρισμός. Ηλεκτρικό φορτίο. Νόμος του Coulomb. Ηλεκτροστατικό πεδίο. Νόμος του Gauss. Ηλεκτρικό δυναμικό. Εξισώσεις Poisson και Laplace. Ηλεκτροστατική ενέργεια. Αγωγοί. +ιηλεκτρικά. Πόλωση. Χωρητικότητα, Πυκνωτές. Κινούμενα φορτία, ηλεκτρικό ρεύμα, νόμος του Ohm. Πεδία κινουμένων φορτίων. Μαγνητικό πεδίο. +ύναμη Lorentz. Νόμοι του Amper και των Biot-Savart. Επαγωγή. Νόμος του Faraday. Κυκλώματα εναλλασσομένων ρευμάτων. Ρεύμα μετατόπισης και εξισώσεις του Maxwell. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Θερμότητα. Θερμική χωρητικότητα. Αλλαγές φάσης. Τήξη κραμάτων και ευτηξία. Θερμική διαστολή και θερμικές τάσεις.

Εργαστήριο

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Σημαντικά ψηφία – Σφάλματα (Μέση τιμή – Απόλυτο & Σχετικό σφάλμα) – Γραφικές παραστάσεις

 2. Θ - Θεωρητική άσκηση Ναυπηγικής Β΄

 3. Η1 - Επίδραση μαγνητικού πεδίου σε δέσμες ηλεκτρονίων

 4. Η3 - Μετρήσεις με βαττόμετρο

 5. Η4 - Νόμος Ohm

 6. ΑΠ3 - Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

 7. Ο2 - Διάθλαση μέσω οπτικού πρίσματος – Υπολογισμός δείκτη διάθλασης

 8. Ο9 - Φασματοσκόπιο

 9. L1 - Το LASER ως πηγή φωτός – Ιδιότητες της δέσμης LASER – Σύγκριση με συμβατικές πηγές φωτός

 10. Η5 - Φόρτιση πυκνωτή

 11. Ο7 - Μελέτη φάσματος εκπομής Υδραργύρου με φράγμα περίθλασης

 12. L2 - Μέτρηση του μήκους κύματος LASER με τη βοήθεια βαθμολογημένου μεταλλικού κανόνα

Επίσκεψη στη σελίδα των Εργαστηρίων για να κατεβάσετε τις Ασκήσεις >>