Τακτικό Προσωπικό

 

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καθηγητής

Τηλ.: 210 5385873
E-mail:
Γιώργος Μήτσου

(CV in English)

Σπουδές:

Σπούδασε Φυσική και Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και έλαβε το Διδακτορικό του (1984) από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας επίσης.

Εκπαιδευτικό - Συγγραφικό Έργο:

Στο ΤΕΙ Αθήνας είναι από το 1986. Από το 2001 βρίσκεται στη βαθμίδα του Καθηγητή. Έχει διδάξει στα περισσότερα τμήματα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και σε τμήματα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Προνοίας, έχει συγγράψει πλήθος διδακτικών σημειώσεων και εργαστηριακών ασκήσεων και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα ως μέλος, ή επιστημονικός υπεύθυνος. Σήμερα διδάσκει στα τμήματα Ναυπηγικής και Τοπογραφίας.

Επιστημονικά - Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Το επιστημονικό και ερευνητικό του έργο αφορά στη μελέτη των ηλεκτρικών και οπτικών ιδιοτήτων των ημιαγωγών και ημιαγώγιμων διατάξεων καθώς και τις ιδιότητες φθοριζουσών ουσιών. Άλλα ενδιαφέροντα είναι η συγγραφή διδακτικών βοηθημάτων, η Αριθμητική Ανάλυση και η Θεωρία Αριθμών.

Διδασκόμενα μαθήματα: