Τακτικό Προσωπικό

 

ΜΕΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Καθηγητής Εφαρμ.

Τηλ.: 210 5385873
E-mail: dmeli@teiath.gr
Γιώργος Μήτσου

Σπουδές:

Πτυχίο Φυσικής. Πανεπιστήμιο Αθηνών 1980.

Μεταπτυχιακό με ειδίκευση στη Μετεωρολογία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1982.

Συγγραφικό Έργο:

(Μέλος της συγγραφικής ομάδας των βιβλίων):

  • Εργαστηριακές Ασκήσεις Οπτικής - Οπτοηλεκτρονικής & Laser με Στοιχεία Θεωρίας Vol.1 (Εκδόσεις Λύχνος 2005)
  • Εργαστηριακές Ασκήσεις Οπτικής - Οπτοηλεκτρονικής & Laser με Στοιχεία Θεωρίας Vol.2 (Εκδόσεις Λύχνος 2005)
  • Έχει συγγράψει επίσης ένα ικανό αριθμό σημειώσεων και εκπαιδευτικών βοηθημάτων στον τομέα της Φυσικής

Επιστημονικά - Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Οπτική Φυσική.

Διδασκόμενα μαθήματα:

Είναι μέλος του Τομέα Φυσικής του Γενικού Τμήματος Φυσικής Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών του ΤΕΙ Αθήνας και είναι υπεύθυνος των Εργαστηρίων Φυσικής Ι.