Τακτικό Προσωπικό

 

ΜΗΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής Εφαρμ.

Τηλ.: 210 5385361
E-mail: gmitsou@teiath.gr
Γιώργος Μήτσου

(See CV in English)

Σπουδές:

B.Sc στην Πειραματική Φυσική από το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Concordia (Montreal) το 1980.

M.Sc με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Οπτική και Οπτοηλεκτρονική από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Concordia το 1982.

Ph.D (2010). Υποψήφιος Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ερευνητικά Projects: (ενδεικτικά)

  • G. Mitsou. Design, construction and preliminary testing of a fast, logarithmic multichannel analyser
  • G. Mitsou. An investigation into the use of a phase modulated LCD as a viable filter element in a 4-f optical correlator
  • I. Sianoudis, A. Hein, G. Mitsou, M. Hadzidaki, E. Drakaki. An educational setup for a Laser induced breakdown spectroscopy (LIBS) system and its usage for the characterization of cultural heritage objects

Συγγραφικό Έργο:

  • Γενικές Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής (ΤΕΙ Αθήνας, 2009 - 2010)
  • Νέες Εργαστηριακές Ασκήσεις Οπτικής & Οπτοηλεκτρονικής (ΤΕΙ Αθήνας, 2007 - 2008)
  • Εργαστηριακές Ασκήσεις Εφαρμογών Laser (ΤΕΙ Αθήνας, 2006)
  • Εργαστηριακές Ασκήσεις Οπτικής, Οπτοηλεκτρονικής & Laser με στοιχεία Θεωρίας, τόμοι Ι & ΙΙ (Εκδόσεις Λυχνος, Αθήνα 2005)

Επιστημονικά - Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Οπτική Συμβολομετρία, Φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από Laser, Ανάπτυξη και ενσωμάτωση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία της Εργαστηριακής Φυσικής Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με έμφαση στα οπτικά φαινόμενα.

Διδασκόμενα μαθήματα:

Ο κ. Μήτσου είναι υπεύθυνος των Εργαστηρίων Φυσικής ΙΙΙ του Τμήματος.