Τακτικό Προσωπικό

 

ΣΙΑΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθηγητής

Τηλ.: 210 5385873
e-mail: jansian@teiath.gr
Γιώργος Μήτσου

[ CV in English]

Διπλωματούχος Φυσικός (Diplom Physiker) και Διδάκτωρ Φυσικών Επιστημών (Dr.rer.nat.) του Πανεπιστημίου της Βρέμης Γερμανίας, Καθηγητής στo Tμήμα Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Διετέλεσε Δ/ντής στο Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου Λαυρίου της ΥΠΟΒΙ/ΥΕΘΑ καθώς επίσης και Δ/ντής Εκπαίδευσης στο ΚΕΚ του ΤΕΙ Αθήνας και στο δημόσιο Ι.Ε.Κ. Κερατσινίου. Είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Βρέμης, ως εντεταλμένος Καθηγητής στο ίδιο Πανεπιστήμιο, ως Ειδ. Επιστήμων στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπ. Κρήτης, ως εκτ. Καθηγητής στο ΠΤΔΕ του Πανεπ. Πάτρας, στο Ιατρικό Τμήμα Πανεπ. Θεσσαλίας και ως Λέκτορας στο ΠΤΔΕ του Πανεπ. Θεσσαλονίκης (Φλώρινα).

Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού (πειραματικές διατάξεις, σύνδεση πειραμάτων με PC και Multimedia), Φασματοσκοπία Raman και ΝΜR, Οπτική φασματοσκοπία διάχυτης Ανάκλασης, XRF, Bιοφυσική, εφαρμογές της τεχνολογίας Laser.

[πλήρες κείμενο]

Ioannis Sianoudis holds a Doctor (Dr.rer.nat) from University of Bremen, in Germany and is currently a professor in physics at Educational Institute of Technology (TEI) of Athens. His current research interests include applications of diverse spectroscopic methods as NMR, optical spectroscopy, XRF and Laser applications in materials, haritage objects and biological systems. His interest and scientific work expands also in subjects deals with the didactic and pedagogical approach of the physics education, especially of the physics, educational experiments with newer technology and methodic.

[Publication List]

 

Διδασκόμενα μαθήματα:

  • Αρχές Laser - Θ (Γ' εξάμηνο Τμ. Αισθητικής)
  • Φυσική-Θ (Α' εξάμηνο Τμ. Γραφικών Τεχνών)
  • Ιατρική Φυσική-Θ (Α' εξάμηνο ΤΙΕ)
  • Βιοφυσική-Θ (ΣΤ' εξάμηνο Τμ. Φυσικοθεραπείας)
  • Φυσική Ι-Θ (Α' εξάμηνο Τμ. Τεχνολογίας Τροφίμων)
  • Φυσική Ι-Θ -Ε (Α' εξάμηνο Τμ. Οινολογίας)
  • Laser & Οπτική-Θ (ΣΤ' εξάμηνο Τμ. Οπτικής & Οπτομετρίας)

    [website in english]