Τακτικό Προσωπικό

 

ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Καθηγήτρια Εφαρμ.

Τηλ.: 210 5385873
E-mail: kskourol@teiath.gr
Γιώργος Μήτσου

Σπουδές:

Πτυχίο από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1994).

M.Sc στην Ιατρική Φυσική από το Πανεπιστήμιο του Aberdeen (Μ. Βρετανία), (1995).

Ph.D Διδακτορικό από την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (2007), με θέμα «Ποσοτική επεξεργασία ιατρικής υπερηχοτομογραφικής εικόνας».

Αδειες άσκησης επαγγέλματος:

  • Αδεια Ακτινοφυσικού Ιατρικής (1996)
  • Αδεια ακτινοφυσικού Ιατρικής εκτός της περιοχής ιονιζουσών ακτινοβολιών (2000)

Επαγγελματική δραστηριότητα:

  • Υπεύθυνη ακτινοφυσικός στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»
  • Μελέτες θωράκισης, ασφαλούς λειτουργίας, ποιοτικού ελέγχου σε ακτινολογικά εργαστήρια και εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής.
  • Εργαστηριακές Ασκήσεις Εφαρμογών Laser (ΤΕΙ Αθήνας, 2006)
  • Περιβαλλοντικές μετρήσεις επιπέδων μη ιονίζουσας ακτινοβολίας.

Επιστημονικά - Ερευνητικά ενδιαφέροντ: Επεξεργασία ιατρικής εικόνας, Μη ιονίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (ELF,RF)

Διδασκόμενα μαθήματα:

Προσωπική ιστοσελίδα >>