Τακτικό Προσωπικό

 
Α

Αραβαντινός Αθανάσιος, Καθηγητής

Β

Βαμβακάς Ιωάννης, Καθηγητής, Υπεύθυνος Τομέα

Δ

Δουκέλης Γαβριήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ι

Ιωάννου Χρήστος, Καθηγητής Εφαρμογών

Κ

Κουρκουτάς Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Μ Μελιτσιώτης Διονύσιος, Καθηγητής Εφαρμογών
Μάρκου Μιχαήλ, Καθηγητής Εφαρμογών
Μήτσου Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών

Σ

Σιανούδης Ιωάννης, Καθηγητής

Σκουρολιάκου Αικατερίνη, Καθηγήτρια Εφαρμογών

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ