Εργ. - Επιστ. Συνεργάτες

 
Α

Μερλέμης Νικόλαος, Εργαστηριακός Συνεργάτης

Β

Ζέκου Ευαγγελινή, Εργαστηριακός Συνεργάτης

Γ

Δρακάκη Ελένη, Εργαστηριακός Συνεργάτης

Δ

Καμαράτος Ευστάθιος, ομ.Καθηγητής Φυσικοχημείας Παν. Ιωαννίνων

Ε

.......

ΣΤ

.......