Εργαστήριο Αισθητικής

 

Το Εργαστήριο απευθύνεται στους φοιτητές/τριες του Γ΄ εξαμήνου του Τμήματος Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Η κατανομή των εργαστηριακών ασκήσεων αναφέρεται σε θέματα αρχών Laser, στη γνώση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων της δέσμης Laser, όπως και στα φυσικά μεγέθη της δέσμης που έχουν εφαρμογές στην ιατρική και αισθητική, καθώς επίσης και στη γνώση της τεχνολογίας και των δυνατοτήτων των συσκευών Laser που χρησιμοποιούνται στην αισθητική.

Άσκηση Τίτλος Ασκησης
THE Σφάλματα και στατιστική επεξεργασία πειραματικών μετρήσεων
THE2 Θεωρητική Εργασία & Μέτρηση πάχους τρίχας με Laser He-Neς
L0 Ασφάλεια Laser - Μετρήσεις οπτικής ισχύος
L1 Το Laser ως πηγή φωτός - Ιδιότητες της δέσμης Laser - Πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συμβατικές πηγές φωτός
L2 Συμβολή του φωτός Laser από φράγμα ανάκλασης - Μέτρηση μήκους κύματος
L3 Συμβολή και Περίθλαση φωτός Laser μέσω διαφανών υλικών - Μέτρηση διαφόρων σταθερών - Μέρος Ι
L3 Συμβολή και Περίθλαση φωτός Laser μέσω διαφανών υλικών - Μέτρηση διαφόρων σταθερών - Μέρος ΙΙ
L4 Εφαρμογές της Διόδου Laser GaAlAs στην Αισθητική και Φυσικοθεραπεία
L5 Μελέτη χαρακτηριστικών μεγεθών του διοδικού Laser Αισθητικής και Φυσικοθεραπείας GaAs (τύπου FE-LA 10)

Καθηγητές του εργαστηρίου είναι οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:

Νικόλαος Μερλέμης

Κατά το χειμερινό εξάμηνο 2015-16 θα πραγματοποιείται:

κάθε Δευτέρα από ώρες
14.00 - 16.00 16.00 - 18.00 18.00 - 20.00