Εργαστήριο Γεωμετρικής Οπτικής

Το εργαστήριο αυτό καλύπτει το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Γεωμετρική Οπτική και απευθύνεται στους σπουδαστές του Α΄ εξαμήνου του τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Αθήνας

Άσκηση Τίτλος Ασκησης
THE Σφάλματα και στατιστική επεξεργασία πειραματικών μετρήσεων
O2 Διάθλαση μέσω οπτικού πρίσματος - Υπολογισμός δείκτη διάθλασης
O3 Γενικά περί φακών (θεωρία)
O5 Προσδιορισμός της εστιακής απόστασης f συγκλίνοντα φακού από τις αποστάσεις αντικειμένου και ειδώλου από το φακό
O6 Υπολογισμός της ισχύος συστήματος λεπτών φακών σε επαφή
O8 Φωτομετρικά μεγέθη - Πολική κατανομή φωτοβολίας
O9 Φασματοσκόπιο
Ο10 Νόμος του Malus
O11 Απορρόφηση φωτός από οπτικά διαφανή μέσα
Ο12 Σφάλματα φακών
Ο13 Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση
Ο15 Κοίλα Κάτοπτρα
NO2 Μέτρηση της ταχύτητας του φωτός
L1 Γενικές ιδιότητες των Lasers - Σύγκριση με συμβατικές πηγές φωτός

Το εργαστήριο για το χειμερινό εξάμηνο 2012 - 2013 θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη και Τετάρτη 2-5 και 5-8 στο Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ.