Εργαστήριο Φυσικής Οπτικής

Το εργαστήριο αυτό καλύπτει το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Φυσική Οπτική και απευθύνεται στους σπουδαστές του Β΄ εξαμήνου του τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Αθήνας

Ασκηση Τίτλος Άσκησης
L2 Συμβολή φωτός Laser από φράγμα ανάκλασης - Μέτρηση μήκους κύματος του Laser He-Ne
L3 Μελέτη φαινομένου περίθλασης
Πόλωση (Θεωρία) Θεωρία πόλωσης του φωτός
O20 Κυκλικά και Ελλειπτικά Πολωμένο Φως
O7 Μελέτη φάσματος εκπομπής Hg με φράγμα περίθλασης
NO4 Δακτύλιοι του Νεύτωνα
O14 Πείραμα διπλής σχισμής - Προσδιορισμός κατανομής της έντασης της οπτικής ακτινοβολίας
NO1 Συμβολόμετρο Michelson
NO3 Συμβολομετρία Fabry-Perot
NO5 Ηλεκτοοπτική διαμόρφωση Laser με διαμορφωτή φάσης Kerr
NO7 Οπτική Fourier

Το εργαστήριο για το εαρινό εξάμηνο 2012 - 2013 θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη και Τετάρτη 2-5 και 5-8 στο Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ.