Εργαστήριο Ολογραφίας

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο βασικός εξοπλισμός του Εργαστηρίου ολογραφίας διαμορφώνεται ως εξής:

  • Ολογραφική τράπεζα ειδικής σχεδίασης και κατασκευής, διαστάσεων : ( 0.70 x 1.70 ) m
  • Συσκευή δημιουργίας της δέσμης Laser (Laser αερίου He-Ne PL – 3000 με ονομαστική ισχύ εξόδου 30 mW στα 632.8 nm) με τη μονάδα τροφοδοσίας της.
  • Διάφορα οπτικά στοιχεία για τη λήψη ανακλαστικών ολογραμμάτων

Στις εικόνες που ακολουθούν θα δείτε μια αντιπροσωπευτική εικόνα της διάταξης προκειμένου να ολογραφηθεί ένα μεταλλικό αντικείμενο. Γίνεται φανερή η πορεία της κόκκινης δέσμης του Laser από την συσκευή έως κυρίως το χωρικό φίλτρο. Σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία λήψης πραγματοποιείται σε απόλυτο σκοτάδι προκειμένου να μην θιγεί το εκτεθειμένο, στο φως του laser, φωτοευαίσθητο ολογραφικό φιλμ.

Επίσης, στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζεται η τελική διάταξη μιας ολογραφικής έκθεσης με αναμμένο (αριστερά) ή και σβηστό (δεξιά) το φως στο ολογραφικό στούντιο. Στη δεξιά φωτογραφία φαίνεται η χαρακτηριστική λεπτή, κόκκινη δέσμη του μονοχρωματικού φωτός από τη συσκευή του laser που προαναφέρθηκε. Η τελική κατάληξη αυτής της δέσμης είναι να φωτίσει κατάλληλα το αντικείμενο που πρόκειται να ολογραφηθεί.