Εργαστήριο Ολογραφίας

 

ΕΡΕΥΝΑ

Ερευνητικές Συνεργασίες με Ιδρύματα και Φορείς εκτός ΤΕΙ

Το Εργαστήριο Ολογραφίας συνεργάστηκε ερευνητικά με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο της Κρήτης, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, την Τράπεζα της Ελλάδος (Τμήμα Γραμματείας και Δημοσίων Σχέσεων), το Ίδρυμα Ν. Π. Γουλανδρή («Γαία», Μουσείο Φυσικής Ιστορίας), το Νομισματικό Μουσείο της Αθήνας κ.α. Κύριο αντικείμενο της συνεργασίας αυτής ήταν η από κοινού αντιμετώπιση σχετικών της ολογραφίας ερευνητικών θεμάτων. Με μερικά από τα προαναφερθέντα ιδρύματα ( π.χ. ΙΤΕ Κρήτης ) η ερευνητική συνεργασία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά προγράμματα

Το Εργαστήριο Ολογραφίας δραστηριοποιήθηκε σημαντικά μέσω του δίχρονου ( 2000 – 2002 ), χρηματοδοτούμενου, ερευνητικού προγράμματος της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο : « Η Ολογραφία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθ. Α. Αραβαντινό. Δυστυχώς η συνέχιση της χρηματοδότησης μέσω άλλων δράσεων ( π.χ. Αρχιμήδης Ι ή και ΙΙ ) δεν κατέστη δυνατή. Το εργαστήριο αν και υπέβαλλε συγκεκριμένες ερευνητικές προτάσεις χρηματοδότησης δεν μπόρεσε να καταφέρει την οικονομική τους υποστήριξη.

Οργάνωση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και ενημέρωση ικανού αριθμού εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Αθήνας με θέμα : « Οπτική Ολογραφία ». Η εκδήλωση είχε την μορφή Επιμορφωτικού Σεμιναρίου και οργανώθηκε από κοινού με το Β’ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Πειραιά ( Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά ). Στο τέλος της εκδήλωσης δόθηκε βεβαίωση παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες Εκπαιδευτικούς (κλάδος ΠΕ4), Μάρτιος 2001.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ολογραφία έχοντας ήδη αποκτήσει το κατάλληλο επιστημονικό κύρος εισβάλλει βαθμιαία στην καθημερινή μας ζωή. Οι στόχοι των πιθανών εφαρμογών της είναι αναρίθμητοι και δεν είναι να απορεί κανείς για το ότι η ολογραφία θεωρείται ουσιαστικά μια υπερβολικά πολύπλευρη μέθοδος συνεισφοράς στη γνώση του κόσμου που μας περιβάλλει.

Έστω και αν για πολλούς το μέλλον της ολογραφίας είναι (διεθνώς) πρακτικά άγνωστο το σίγουρο είναι ότι αυτή θα συμμετέχει πρωταγωνιστικά στις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής μας. Θα ήταν ενδιαφέρον το Ολογραφικό Εργαστήριο του ΤΕΙ Αθήνας να συμμετέχει σε αυτού του είδους την εξέλιξη. Η μέχρι σήμερα δραστηριότητά του θεωρείται ιδιαίτερα ελπιδοφόρα και μπορεί να εγγυηθεί μια τέτοιου είδους προκλητικά δύσκολη επιδίωξη.