Εργ. Πειραμάτων Φυσικής

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Τα πειράματα που ακολουθούν είναι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από προηγμένα εργαστήρια και προσφέρονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς για εκτέλεση εξ αποστάσεως. Τα κείμενα είναι γραμμένα στην αγγλική, σε ένα εύκολο και κατανοητό επίπεδο. Επίσης ικανοποπιητικά κατανοητές είναι οι οδηγίες χειρισμού των διατάξεων, καθώς και η θεωρία που βρίσκεται από πίσω.

  • Mέτρηση της ταχύτητας του φωτός

  • Ραδιενέργεια

  • Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

  • Περίθλαση φωτός και συμβολή

  • Παγκόσμιο εκκρεμές

  • Οπτική Τομογραφία
  • ........