Εργ. Πειραμάτων Φυσικής

 

ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο του ερευνητικού εργαστηρίου είναι:

Η ανάπτυξη σειράς νέων πειραμάτων εκπαιδευτικού χαρακτήρα για το εργαστήριο Φυσικής και

Συγκεκριμένα αναπτύσσονται με ίδια μέσα ολοκληρωμένες διατάξεις εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής, αποτελούμενες από συστήματα καταγραφής (datalogger) και επεξεργασίας δεδομένων μετρήσεων, τα οποία συνδεδεμένα άμεσα ή έμμεσα με τον υπολογιστή ή μέσω ασύρματης επικοινωνίας μ' αυτόν και με την χρήση αισθητήρων, θα εξασφαλίζουν την εκτέλεση σε πραγματικό χρόνο (on line) μετρήσεων για την διεξαγωγή πειραμάτων εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Οι διατάξεις των νέων ασκήσεων σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και κατασκευάζονται ως πρότυπες διατάξεις στο εργαστήριο Φυσικής του ΤΕΙ Αθήνας

H ανάπτυξη και η διαμόρφωση νέων εκπαιδευτικών σεναρίων, μεθόδων διδασκαλίας και εκπαιδευτικών υλικών της τεχνολογίας των πολυμέσων και του διαδικτύου, τα οποία θα ενσωματώνουν νέες εκπαιδευτικές απόψεις και τεχνολογίες, βασισμένες στην αξιοποίηση και χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ως μετρητικού συστήματος, των εργαλείων του διαδικτύου, της κοινωνικής δικτύωσης (social media) και κάθε νέα ιδέα, με σκοπό τα παραπάνω από κοινού θα συμβάλουν στην συνολική βελτίωση του εργαστηριακού μαθήματος.

Οι διατάξεις αυτές σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και κατασκευάζονται ως πρότυπες διατάξεις στο εργαστήριο Φυσικής του ΤΕΙ Αθήνας. Παράλληλα αναπτύσσονται εφαρμογές πειραμάτων με τεχνολογίες πολυμέσων και διαδικτύου, ως συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα πραγματοποιηούνταν έρευνες για την επιλογή των υλικών, των τεχνολογιών καθώς και των εκπαιδευτικών μέσων και διδακτικών μεθόδων που εφαρμόζονται.

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος:: Δρ. Ιωάννης Σιανούδης, καθηγητής, jansian@teiath.gr, sianoudis@gmail.com,

Μέλος της επιστημονικής ομάδας: Γιώργος Μήτσου, Καθηγητής Εφαρμογών, georgesmitsou@yahoo.gr