Εργ. Οπτικής Φασματοσκοπίας
& Εφαρμογών Laser

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΣΕ ΔΕΡΜΑ
  • LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy)
  • ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
  • Προσδιορισμός χρώματος αντικειμένων και επιφανειών
  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Laser στον καθαρισμό μεταλλικών αντικειμένων
  • Ατομική/μοριακή Φασματοσκοπία εκπομπής πλάσματος

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

bullet

Τμήμα Συντήρησης Εργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων

bullet

Τμήμα Οπτικής

bullet

Τμήμα Τεχνολογίας Οινολογίας & Ποτών

bullet

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας

bullet

Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας

bullet

Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων

bullet

ΕΜΠ, ΣΕΜΦΕ

bullet

Δημόκριτος, Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής