Εργ. Οπτικής Φασματοσκοπίας
& Εφαρμογών Laser

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το εργαστήριο «Οπτικής Φασματοσκοπίας & Εφαρμογών Laser» που λειτουργεί ως ένα εν δυνάμει θεσμοθετημένο ερευνητικό εργαστήριο στο τμήμα Φυσικής Χημείας & Τ.Υ. του ΤΕΙ Αθήνας διαθέτει τον ακόλουθο βασικό εξοπλισμό:

 • Τρία φορητά συστήματα φασματομέτρων στην υπεριώδη UV, ορατή και κοντινή υπέρυθρη (near IR) περιοχή της εταιρείας OceanOptics.
 • Σειρά από συμβατικές πηγές φωτός και πηγές βαθμονόμησης φασματογράφων
 • Έναν εργαστηριακό φασματογράφο με ευαίσθητο ανιχνευτή τεχνολογίας CCD κάμερας και σύνδεση του με οπτικές ίνες, της εταιρείας Andor. 
 • Σειρά από οπτικές ίνες, εξαρτήματα σύνδεσης, οπτικά φίλτρα και όργανα ελέγχου και μέτρησης έντασης φωτός.
 • Ένα ισχυρό Laser Νd:YAG παλμικής λειτουργίας, της εταιρείας Quantel (Brilliant B)
 • Σειρά από χαμηλής ισχύος και συνεχούς εκπομπής Laser He-Ne και δύο (2) Laser He-Ne διαμορφούμενης δέσμης.
 • Laser διοξειδίου του Άνθρακα συνεχούς εκπομπής
 • Ένα οπτικό μικροσκόπιο εργαστηρίου.
 • Μια κάμερα λήψης και χωρικής καταγραφής φωτεινού σήματος με CCD ανιχνευτή, της εταιρείας Leybold-Didactic
 • Ένα ψηφιακό παλμογράφο στα 200 ΜΗz.
 • Μετρητής ισχύος δέσμης φωτός
 • Μια περιστροφική αντλία κενού ισχύος και μια αντλία turbo.
 • Συστήματα μέτρησης κενού
 • ........
 • .......