Εργαστ. Συνεργάτες

 

ΜΕΡΛΕΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

E-mail: merlemis@hol.gr
Γιώργος Μήτσου

(See CV in English)

Σπουδές:

Διδάκτωρ του Τμήματος Φυσικής του Παν/μίου Κρήτης (2002).
MSc στην Ατομική και Μοριακή Φυσική & Laser, Πανεπιστήμιο Κρήτης (1995).
Πτυχίο φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (1993).

Δημοσιεύσεις: Πρόσφατες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και συνέδρια με κριτές (2006 - σήμερα)

 1. D. Pentaris, T. Efthimiopoulos, N. Merlemis and V. Vaicaitis, ‘Axial and conical parametric emissions from potassium atoms under two-photon fsec excitation’, υπό δημοσίευση στο Appl. Phys B, 2009.
 2. D. Pentaris, T. Marinos, N. Merlemis and T. Efthimiopoulos, “Optical free induction memory in potassium vapor under a partially-truncated two-photon excitation”, J. Modern Optics, 56, 840-850, 2009
 3. T. Efthimiopoulos, H. Kiagias, S. Christoulakis and N. Merlemis, ‘Bubble creation and collapse during excimer laser ablation of weak absorbing polymers’, Appl. Surf. Sci., 254, 5626-5630, 2008.
 4. N. Merlemis, E. Reppa and T. Efthimiopoulos, ‘Narrowband emission of Argon dimers in a DC discharge with supersonic expansion at 126 nm”, Appl. Phys. B, 91, 183-188, 2008.
 5. N. Merlemis, A. Lyras, M. Katharakis and T. Efthimiopoulos, “Amplified spontaneous emission without population inversion in potassium vapor by internally generated fields”, J. Phys. B:At. Mol.. Opt. Phys. 39, 1913-1927, 2006.
 6. D. Pentaris, N. Merlemis, A. Lyras and T. Efthimiopoulos, “Parametric Four-Wave Mixing in low atomic densities of potassium vapor”, AIP Conference Proceedings 963 (Vol. 2B), 788-791, COMPUTATION IN MODERN SCIENCE AND ENGINEERING: Proceedings of the International Conference on Computational Methods in Science and Engineering 2007 (ICCMSE 2007).
 7. T. Efthimiopoulos, H. Kiagias, S. Christoulakis, N. Merlemis and D. Zevgolis, “Φωτοαποδόμηση πολυμερών υπό την επίδραση UV laser (308 nm). Η περίπτωση του PMMA”, πρακτικά 11o Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΦ, 30/3 – 2/4 2006.

Επιστημονικά - Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 • Δημιουργία πηγών σύμφωνης ακτινοβολίας στις φασματικές περιοχές VUV (100-200 nm) και ΕUV (κάτω από 100 nm) με χρήση της αδιαβατικής εκτόνωσης πλάσματος δημιουργούμενου από ταχεία ηλεκτρική εκκένωση.
 • Αλληλεπίδραση ισχυρής ακτινοβολίας Laser με ατομικά και μοριακά συστήματα και παραγωγή ακτινοβολίας με μίξη κυμάτων.
 • Φαινόμενα Ηλεκτρομαγνητικά Επαγόμενης Διαφάνειας (EIT) με χρήση ισχυρών πηγών laser και χρήση των φαινομένων EIT για την δημιουργία ενίσχυσης χωρίς αντιστροφή πληθυσμού και Lasing Without Inversion (LWI).
 • Χρήση τεχνικών φωτοαποδόμησης με laser (Laser Ablation) για την μελέτη πολυμερών και άλλων υλικών.
 • Χρήση τεχνικών Laser Induced Fluorescence για την μελέτη της Χημείας της Ατμόσφαιρας.