Προκηρύξεις Μ.Ε.Π.

 

Μονιμοποίηση της κ. Χ. Φούντζουλα, Καθηγήτριας Εφαρμογών του Τμήματος, ειδικότητας Χημικού

  1. Αίτηση εκπαιδευτικού για μονιμοποίηση 17.3.11
  2. Ημερομηνία σύγκλησης συμβουλίου τμήματος για συμπλήρωση εκλεκτορικού σώματος 21.3.11
  3. Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης συμβουλίου ΤΕΙ
  4. Ημερομηνία σύγκλησης εκλεκτορικού σώματος
  5. Πρακτικό ορισμού τριμελούς εισηγητικής επιτροπής
  6. Ημερομηνία κατάθεσης εισηγητικής έκθεσης 19/04/2011
  7. Ημερομηνία σύγκλησης εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή 12/05/2011
  8. Πρακτικό αποτελεσμάτων εκλογής

Ημερομηνία δημιουργίας 15/3/2011