Προκηρύξεις Μ.Ε.Π.

 

Μονιμοποίηση του κ. Μελιτσιώτη Διονυσίου, Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος, ειδικότητας Φυσικού

  1. Αίτηση εκπαιδευτικού για μονιμοποίηση Τρίτη 01/02/2011
  2. Ημερομηνία σύγκλησης συμβουλίου τμήματος για συμπλήρωση εκλεκτορικού σώματος Δευτέρα 07/02/2011
  3. Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης συμβουλίου ΤΕΙ [Word Document ] doc document
  4. Ημερομηνία σύγκλησης εκλεκτορικού σώματος Τρίτη 08/03/2011
  5. Πρακτικό ορισμού τριμελούς εισηγητικής επιτροπής [Word Document ] doc document
  6. Ημερομηνία κατάθεσης εισηγητικής έκθεσης 30/03/2011
  7. Ημερομηνία σύγκλησης εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή 03/05/2011
  8. Πρακτικό αποτελεσμάτων εκλογής

Ημερομηνία δημιουργίας 1/3/2011