Προκηρύξεις Μ.Ε.Π.

 

Μονιμοποίηση ης κ. Σκουρολιάκου Αικ., Καθηγήτριας Εφαρμογών του Τμήματος, ειδικότητας Φυσικού

  1. Αίτηση εκπαιδευτικού για μονιμοποίηση Τετάρτη 02/03/2011
  2. Ημερομηνία σύγκλησης συμβουλίου τμήματος για συμπλήρωση εκλεκτορικού σώματος Τρίτη 14/03/2011
  3. Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης συμβουλίου ΤΕΙ
  4. Ημερομηνία σύγκλησης εκλεκτορικού σώματος
  5. Πρακτικό ορισμού τριμελούς εισηγητικής επιτροπής
  6. Ημερομηνία κατάθεσης εισηγητικής έκθεσης 20/04/2011
  7. Ημερομηνία σύγκλησης εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή 12/05/2011
  8. Πρακτικό αποτελεσμάτων εκλογής

Ημερομηνία δημιουργίας 15/3/2011